vasilyev_zolusha.jpg

Александр Васильев.

"Золушка" 2015

Шелкография. 56 х 31 см

Цена: 10.000 рублей.

vasilyev_bayaderka.jpg

Александр Васильев.

"Баядерка" 2015

Шелкография. 56 х 31 с

Цена: 10.000 рублей.

vasilyev_zhizel.jpg

Александр Васильев

"Жизель" 2015

Шелкография. 56 х 31 см

Цена: 10.000 рублей.