hakamada_hakama.jpg

Ирина Хакамада

"Хакама" 2015

Шелкография. 90 х 55 см
Цена: 20.000 рублей.

hakamada_solnce.jpg

Ирина Хакамада

"Солнце" 2015

Шелкография. 55 х 90 см

Цена: 20.000 рублей.

hakamada_lubov.jpg

Ирина Хакамада.

"Любовь" 2015

Шелкография. 90 х 55 см

Цена: 20.000 рублей.

ris5.jpg

Ирина Хакамада

"Хакама" 2015

Рисовая бумага. 120 х 55 см
Цена: 20.000 рублей.

ris2.JPG

Ирина Хакамада

"Солнце" 2015

Рисовая бумага. 120 х 55 см
Цена: 20.000 рублей.

ris1.JPG

Ирина Хакамада

"Любовь" 2015

Рисовая бумага. 120 х 55 см
Цена: 20.000 рублей.